Copyright © 2014-2015 MRH Concepts. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrecht/Copyright

De domeinnaam en/of website trailertehuur.nl is volledig juridisch eigendom van MRH Concepts.

Het ontwerp, de selectie, de tekst en plaatsing daarvan, is auteursrechtelijk beschermd door MRH Concepts. Daar waar afbeeldingen worden gebruikt berust het auteursrecht bij de maker van deze afbeelding.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één enkele hardkopie. Zonder schriftelijke, voorafgaande, toestemming van MRH Concepts is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, te “framen”, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Handelsmerken
trailertehuur.nl is een handelsnaam van MRH Concepts welke geregistreerd kan zijn in sommige jurisdicties in de Europese Unie. Alle andere genoemde (handels-) en/of productmerken zijn eigendom van de gerespecteerde eigenaren.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze bezoekers. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.

Op deze website behandelen wij diverse vormen van licentie programma’s van diverse fabrikanten/software ontwikkelaars. Voornoemde bedrijven kunnen elk moment hun licentie overeenkomsten aanpassen. Het is derhalve uw verantwoordelijkheid of die van uw toeleverancier dat u zich houdt aan de meest recente licentie overeenkomst van de betreffende fabrikant/software ontwikkelaar.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op enige site, die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

MRH Concepts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gooi-, Eem- en Flevoland onder handelsregisternummer 32164313.